شنبه 26 خرداد 1403

شماره تلفن های داخلی همکاران اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان

تلفن گویای اداره کل: 33285726

 

طبقه سوم

 

دفتر مدیرکل

حراست

معاونت توسعه و مدیریت

امور مالی

ذیحسابی

دیوان محاسبات

آبدارخانه

امانی

احمدی

بهنیا

بهروان

مریوانی- اسدی

صادقی- رحمانی

خالدیان- اصلانی

قربانی- ندری

اردلان

قاسمی

ملکی

216

255

206

215

202

212

214

213

251

211

209

طبقه دوم

معاون گردشگری

گروه سرمایه گذاری

گروه بازاریابی و تبلیغات

مراکز و خدمات گردشگری

روابط عمومی

انفورماتیک

ارزیابی عملکرد

حمید اسکندری

خدامرادی

رضایی-سالاری

گویلیان

مکاری

ابراهیمی

تیشه

محمدی

روح الهی

خالدی

نصری

امیری- بهرام نژاد

پرسته

عرفانی

204

250

205

218

217

208

225

223

220

227

226

231

219

208

طبقه اول

معاون میراث فرهنگی

حفظ و احیاء

باستانشناسی

پژوهشی

امور حقوقی

امور قراردادها

امور اداری

دبیرخانه

آبدارخانه

رشیدی- عربشاهی

صنوبری- فرزامی- خلیلی- حسین پناهی

زنوری- کنعانیان

وفایی

کریمی

مجیدی-

سیف پناهی

عبداله پور

اشتودان

صادقی- مهرزاد

احمد پناه- احمدی

ساعدپناه

کاوه محمدی

حیدری- قانعی

بازالهی

زندی

یحیی زاده

235

237

238

234

236

207

233

245

228

242

244

232

229

239

240

246

طبقه همکف

انبار

کارپردازی

بایگانی

نقلیه

نگهبانی

249

248

224

222

201-9