يكشنبه 11 آبان 1399

سرپرست اداره کل

 

 

 

 

 

 

اسماعیل مریوانی

سرپرست اداره کل

 

اطلاعات تحصیلی :

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس ادبیات فرانسه – دانشگاه تهران

 
  • عناوین شغلی
  1. معاونت توسعه مدیریت
  2. سرپرست معاونت صنایع دستی
  3. مسئول امور اداری
  4. بازرس ماده 91 و 92
  • عناوین حرفه ای

1-عضو کمیته تحول اداری و فناوری اطلاعات

2- بازرس کمیته پیشگیری و مبارزه با رشوه

3- دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر

  1. دبیر کمیته ارزشیابی کارکنان
  2. دبیر کمیته ارزیابی عملکرد
  3. دبیر کمیته تخصصی طبقه بندی مشاغل
  4. عضو کارگروه توسعه مدیریت

           

تلفن   :          33285728-087

فکس:          33285725  -087