سه شنبه 18 بهمن 1401

دستورالعمل میراث ناملموس                      دانلود

فرآیند تهیه شناسنامه میراث ناملموس         دانلود

 

رديف

نام اثر

شماره ثبت ملي

تاريخ ثبت

1

ارغوان بافی

950

4/11/91

2

گلیم سنه

539

20/06/91

3

خراطی سنتی

540

20/06/91

4

شالبافی

541

20/06/91

5

نازک کاری

542

20/06/91

6

موج بافی

543

20/06/91

7

روش ساخت پسک بانه

949

4/11/91

8

روش ساخت دهل

952

4/11/91

9

روش سفید گری یا رویگری

955

4/11/91

10

روش ساخت فرنجی (اورامان )

946

4/11/91

11

روش ساخت جوراب و پوزوانه

956

4/11/91

12

روش ساخت زیورالات سنتی

945

4/11/91

13

روش ساخت نرمه نای

951

4/11/91

14

روش ساخت ساز دف

957

4/11/91

15

سفال گری سنتی

943

4/11/91

16

مهارت و فن  قالي تك پود سنندج

439

7/10/90

17

مهارت بافت كلاش‌بافي در کردستان

437

7/10/90

18

ارسي سازي

226

23/3/90

19

قالي‌بافي كردستان

133

5/3/89

20

فن و مهارت چاقو سازی

87

24/11/94

21

مهارت سنتی زین سازی و یراق آلات شکار

88

24/11/94

22

مهارت سنتی  و ساخت کلاه کردی

1136

24/11/94

23

هنر رنگرزی سنتی گیاهی

1137

24/11/94

24

روش ساخت سنگ هاره

1362

22/12/95

25

هنر مغارکاری در کردستان

1364

22/12/95