شنبه 26 خرداد 1403

مشاغل خانگی مستقل و پشتیبان

 

هدف از این دستورالعمل اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ابلاغی به شماره ۵۳۲۳۱ مورخ ۲۳/۳/۸۹ است. ضوابط مجوز مشاغل و کسب و کارهاي خانگی مصوب ستاد، توسط وزارت کار و اموراجتماعی به دستگاه هاي اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد. مجوز مشاغل کسب و کار خانگی، پس از تایید مراتب از سوي دستگاه اجرایی ذیربط، توسط وزارت کار و امور اجتماعی یا واحدهاي تابعه صادر خواهد شد.

اهداف:

-شناسایی و توسعه ظرفیت هاي کسب و کار خانگی در جهت توسعه فرصت هاي شغلی

– ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی و اشتغال اعضاء خانوار

– کاهش هزینه هاي تولید و خدمات براي حضور فعال و مستمر در بازار رقابت

– افزایش بهره وري سرمایه و صرفه جویی در هزینه هاي جانبی اشتغال و افزایش درآمد خانواده

-ارتقاء مدیریت کسب و کار خانگی از طریق پیوند با بنگاه هاي بالادستی و تشکل هاي خوشه اي،

اتحادیه ها ، تعاونی ها و صنوف

– تسهیل مقررات مربوط به کسب و کار خانگی

مستقل : منظور اشخاصی است که خود بصورت مستقل فرآیند تولید و ارائه خدمات، اعم از آموزش ، تهیه و توزیع مواد اولیه و ابزار کار حسب مورد، مشاوره ، طراحی ، نوآوري، بسته بندي، بازاریابی و فروش به عهده بگیرند.

پشتیبان: منظوراشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مسئولیت حمایت از تعدادي از شاغلین خانگی را در کل فرآیند تولید و ارائه خدمات ، اعم از آموزش ، تهیه و توزیع مواد اولیه و ابزار کار حسب مورد ، مشاوره ، طراحی ، نوآوري ، بسته بندي ، بازاریابی و فروش به عهده بگیرند.

 

مجري : اشخاص حقیقی یا حقوقی که آمادگی اجراي طرح مشاغل خانگی به صورت پشتیبان یا به طور مستقل را دارند.

*مبادرت به کسب و کار خانگی توسط کارکنان خانگی ، با شرایط زیر امکان پذیر است:

 

– انجام کار صرفاً توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی

– تناسب حجم تولید با شرایط و فضاي واحد مسکونی

– عدم ایجاد آلودگی هاي زیست محیطی ، صوتی و بصري و رعایت کامل حقوق همسایگان

– عرضه و فروش محصول کالا و خدمات (در خارج از واحد مسکونی)

– عدم تردد غیرمتناسب با فضاي محل سکونت به ویژه در مجتمع هاي مسکونی

– مجاز بودن و تناسب شغل با محیط مسکونی

دریافت مجوز مشاغل خانگی

کلیه متقاضیان مشاغل خانگی باید از طریق سامانه مشاغل خانگی نسبت به تکمیل فرم پرسشنامه متناسب با شرایط خود اقدام نمایند و در صورت داشتن شرایط لازم ، از سیستم کد رهگیري دریافت خواهند نمود. کدرهگیري اشخاص مستقل و پشتیبان ابتدا در بانک اطلاعاتی سیستم ذخیره و سپس متناسب با نوع رشته به دستگاه اجرایی مربوطه ارسال می گردد. در صورت انتخاب گزینه فعالیت به شکل تعاونی، به سامانه وزارت تعاون متصل خواهند شد

 لیست رشته های مصوب

وزارت میراث فرهنگی ، گردشگري و صنایع دستی

-1 آبگینه

نقاش پشت شیشه

2 - بافته هاي داري و غیر داري

- گلیم باف: (پلاس باف- دوره چین باف - رند باف- ساده / دورو باف - سفره کردي باف-نقش

برجسته باف - لی باف-گچمه باف- مسند باف -ورنی باف- سفره آردي باف - شیرکی پیچ باف

- سوزنی باف)

- نمد مال سنتی: (کلاه مال - دوزنده تولیدات نمدي)

- زیلو باف

- رنگرز سنتی

3 - پوشاك سنتی

- بافنده سنتی:(چهار میل یا پنج میل باف- عروسک باف سنتی ماسوله -قلاب باف با الیاف

طبیعی)

- دوزنده لباسهاي محلی اقوام (دوزنده لباسهاي محلی کرد- دوزنده لباسهاي محلی ترکمن-

دوزنده لباسهاي محلی گیلک -دوزنده لباسهاي محلی بلوچ -دوزنده لباسهاي محلی قشقایی-

دوزنده لباسهاي محلی افشار- دوزنده لباسهاي محلی مازندران- دوزنده لباسهاي محلی لر-

دوزنده لباسهاي محلی آذري- دوزنده لباسهاي محلی سیستان- دوزنده لباسهاي محلی

هرمزگان- دوزنده لباسهاي محلی بختیاري- دوزنده لباسهاي محلی سمنان- دوزنده لباسهاي

محلی شمال خراسان- دوزنده لباسهاي محلی جنوب فارس- دوزنده لباسهاي محلی ابیانه)

- سازنده پاي پوش هاي سنتی (تخت کش گیوه - چاروق دوز- چموش دوز -کلاش دوز ( کلاش

باف) -گیوه باف-رووار باف - ملکی دوز - گیوه دوز)

4 - چاپ هاي سنتی

- باتیک کار

- قلمکار ساز(قلمکار ساز - نقاش قلمکار)

5 - رودوزي هاي سنتی

- رودوز سنتی: (درویش دوز- سکمه دوز- چشمه دوز- رودوز الحاقی - شبکه دوز- ژوردوز -گل

اشرفی دوزي- گلدوز- متن دوز-بخاردوز- رشتی دوز- قلابدوز اصفهان -پته دوز- ممقان دوز-

سوزن دوز بلوچ- ستاره دوز برودري دوز نقش دوز- آجیده دوز- ابریشم دوز- بادله دوز- خوس

دوز -گلابتون دوز- نقده دوز- زرتشتی دوز- چها تکه دوز- کم دوز- مخمل دوز- سیاه دوز

سیستان - بیلیش دوز - خامه دوز سیستان - سرافی دوز سیستان وبلوچستان - ده یک دوز-

لانه زنبور دوز- نم نم دوز قزوین -پریوار دوز- سوزن دوز سنتی ترکمن - سیادوز ترکمن -

مضاعف دوز- شمسه دوز- سکه دوز بلوچستان)

-6 سازسازي سنتی

سازنده ساز سنتی

7 - صنایع دستی چرمی

سراج

سوختگر روي چرم

حکاك روي چرم

معرق کار چرم

نقاش روي چرم

8 - صنایع دستی چوبی و حصیري

تولیدات چرمی دست دوز

معرق کار چوب

بافنده الیاف چوبی(بامبو باف آلاچیق باف ترکه باف(مروار بافی - ارغوان بافی- چم بافی - سبد

بافی- لوده بافی))

مشبک کار چوب

منبت کار چاقویی

نقاش روي چوب

حصیر باف (بوریاباف- سواس باف- کوب باف - سیس باف -پخل باف - گالی باف )

خاتم ساز

-9 صنایع دستی فلزي

قلمزن (سیاه قلم کار - ریزه کار قلم -قلم گیر - مشبک ساز)

سازنده زیورآلات سنتی(سازنده زیورآلات ترکمن- سازنده زیورآلات خراسان شمال ی- سازنده

زیورآلات کردستان -سازنده زیورآلات سیستان و بلوچستان- سازنده زیورآلات یزد سازنده

زیورآلات بختیاري)

ملیله ساز

حکاك روي فلز

گرگورباف

-10 صنایع دستی کاغذي

صحاف سنتی

پاپیه ماشه ساز

11 - طراحی و نقاش سنتی

طراح سنتی

تذهیب کار

نگارگر

نقاش قهوه خانه اي

نقاش گل و مرغ

تشعیر کار

-12 کاشی سنتی، سفال و سرامیک

لعابکار سفال (نقاش زیر رنگی کار-نقاش رو رنگی کار)

سفالگر سنتی( دستی)

-13 نساجی سنتی

جاجیم باف: ساچیم باف (ساچین باف)

شال باف

چادر شب باف

ترمه باف

ماشته باف

موج باف ( چیري باف)

ابریشم باف

ریسنده سنتی ( به غیر از نخ فرش )

کار باف سنتی:(ارمک باف - حوله باف - ایزار باف- جیم باف -فرت باف -قناویز با ف- کرباس

باف- متقال باف)

چوقا باف بختیاري

نوارباف: (پن باف- شیردنگ باف- حضایه باف- خوس یاف شک باف کارت باف مداخله باف

نوار بافی علی آباد کتول نیک بافی _ وریس بافی)

ابریشم کش سنتی

-14 صنایع دستی دریایی

تراشکار صدف

15 - مینا کاري

نقاش مینا

16 - صنایع دستی سنگی

تراشکار سنگهاي قیمتی و نیمه قیمتی

حکاك سنتی روي سنگ

فیروزه کوب __