يكشنبه 13 آذر 1401

 

مقدمه:

صنایع دستی و هنرهای سنتی یکی از مهمترین مولفه­های فرهنگ بومی و تولید ملی کشورها محسوب می­شوند. این هنر-صنعت امروزه به دلیل ماهیت و ویژگی­هایی که دارد، با چالش­هایی جدی مواجه گردیده است. پدیدۀ جهانی شدن و شرایط اقتصاد یکپارچۀ جهانی، بی تردید دامنگیر صنایع دستی کشورها نیز شده است. در این میان، کشورهای در حال توسعه به علت ساختار سنتی حاکم بر اقتصاد، فرهنگ و همچنین ساختار جمعیتی، در معرض بیشترین آسیب­ها هستند و چنانچه برای این وضعیت تدابیری اندیشه نشود حِرَف و مشاغل صنایع دستی توانایی استقامت و ادامه حیات نخواهند داشت. این شرایط دست­اندرکاران و حامیان فرهنگی را بر آن داشته تا به منظور صیانت از حقوق تولیدکنندگان صنایع دستی و استمرار و ادامه حیات آن تدابیری بیندیشند.

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز با عنایت به اهمیت این هنر-صنعت، به ویژه نقش و جایگاه اقتصادی آن و همچنین به دنبال برنامۀ داوری بین­المللی مُهر اصالت صنایع دستی و مشارکت ایران در برنامۀ مذکور از سال  1386 طی  هفت دوره (سال­های 2007، 2008، 2010 ، 2012، 2014، 2016 ، 2018)، مصمم به برگزاری برنامه­ای موسوم به داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی شد تا مقدمه­ای باشد بر برنامۀ داوری بین­المللی مُهر اصالت صنایع دستی. برهمین اساس راهنمای برگزاری داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی در سال 1390 به کلیه استان­های کشور ارسال شد و متعاقب آن یک دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی در کشور برگزار گردید. در همین راستا به منظور اصلاح و ارتقای این برنامه، دستورالعمل حاضر جهت اجرای بهینۀ "داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی" در اختیار معاونت­های صنایع دستی استان­ها قرار می­گیرد. در اين دستورالعمل معاونت صنايع دستي و هنرهای سنتی با عنوان ستاد و معاونت­هاي صنایع دستی استانی با عنوان استان ناميده شده­اند.

 

 مادۀ 1 : تعاریف

1-1. صنایع دستی: صنایع دستی ایران مجموعه ای از صنایع هنری و سنتی است که با محوریت خلاقیت، ذوق و زیبایی‌شناسی با بهره گیری از مواد اولیه قابل دسترس تولید می شود و فرآیند ساخت و تولید محصولات به صورت فردی یا گروهی، عمدتاً با دست و با کمک ابزار مورد نیاز انجام می گیرد.

1-2.  فرهنگ: مجموعه­ای از آداب و رسوم، آئین ها، علم، هنر، دانش و باورهای یک جامعه است.

1-3. برنامه مهر اصالت ملی صنایع دستی: رویدادی است فرهنگی و هنری که هر دو سال یک بار، توسط اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی و هنر­های سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با همکاری تشکل­های رسمی و تخصصی ، با نگاهی ملی و بر اساس تقویم معین و در فضای رقابتی برگزار می شود.

1-4. معیارهای مرغوبيت:

1-4-1. استفاده از مواد اولیه طبیعی

1-4-2. کیفیت مطلوب در ساخت

1-4-3. اجرا و پرداخت نهایی محصول

1-4-4. رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی محصول

1-4-5. تناسب مواد مصرفی در ساخت محصول با کاربرد مورد انتظار از محصول

1-5-6. توانایی محصول در تامین نیازهای مادی و معنوی استفاده کنندگان است.

1-5. نوآوری: به کارگیری ایده­های نوین در طراحی، تولید، عملکرد و فرآوری مواد

1-6. اصالت: عدم به کارگیری طرح­های غیر ایرانی و حفظ هویت فرهنگی و ارزش­های زیبایی شناسی اصیل ایرانی

1-7. معیارهای زیبایی شناسی: مبانی زیبایی شناسی فارغ از نسبت­ها، تناسبات، تقارن، وحدت، هماهنگی و سایر ویژگی­های بصری به عناصر دیگری چون هنرمند، اثر هنری، مخاطب و محیط نیز وابسته است و همه­ی اینها در قالب زیبایی­شناسی بومی و ملی، ذائقۀ جامعه، نیازها، گرایش­ها و سرمایه­های فرهنگی و خرده فرهنگی، پایبندی به حفظ اصالت و ماهیت فرهنگ و جهان بینی حاکم بر سازندۀ محصول و مخاطبان آن و نیز نیازهای حسی و روانی و فرهنگی یک جامعه وابسته است. و جملگی موارد فوق الذکر در هنرهای سنتی و صنایع دستی قابل ملاحظه است.

1-8. حقوق معنوی هنرمندان: نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می­آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته «محصول» اطلاق می­شود. حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرصه و اجرای محصول و حقوق بهره برداری مادی و معنوی از نام و محصول اوست. حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است. پدیدآورندۀ محصولات مورد حمایت این قانون می­تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد را به غیر واگذار کند.

1-9. ارگونومی: هماهنگی بین ابعاد و استانداردسازی تناسبات ابعاد و اندازۀ محصولات صنایع دستی بر اساس شناخت دقیق (آنتروپومتری) بر اساس ابعاد و اندازه انسانی

1-10. فن­آوری و ساخت: تکنیک خلاقانه به منظور بالا بردن سطح کیفیت و مرغوبیت کالا

1-11. صنایع خلاق: به رشته­ها و صنایعی گفته می­شود که اساس آفرینش و ارزش­ آنها ناشی از ایده و خلاقیت به کار رفته در آنها است. ارتباط موثر صنایع خلاق با فن­آوری­های جدید و انعطاف و روز آمد بودن آنها موجب شده تا با وجود تمام چالش­های اقتصادی و اجتماعی دنیا، این عرصه همچنان با ثبات خوبی به فعالیت­های خود ادامه دهد. صنایع دستی یکی از عرصه­های مهم صنایع خلاق به شمار می­رود که از تنوع بالایی نیز برخوردار است؛  هنر-صنعتی اصیل و کهن که تلاش برای توسعه و رشد همه جانبه آن، نتایج ارزشمندی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

1-12. گواهی مهر اصالت ملی صنایع دستی: گواهينامه­ای است كه به محصولات توليدي صنايع دستي (ترجیحاً بومی هر استان) متناسب با معیارهای تعیین شده  در سطح ملی تعلق مي گيرد و در مرحله نهایی منتخبی از محصولات مذکور جهت شرکت در برنامه "مهر اصالت بین­المللی صنایع دستی" و سایر رویدادهای بین­المللی برگزیده خواهند شد.

1-13. روش تولید و ساخت: فرآیندی است که به تمامی مراحل از تهیه و فرآوری مواد اولیه تا ایجاد و ساختن محصول نهایی اطلاق می­شود. در صنایع دستی ساخت و تولید مبتنی بر مهارت (دانش فنی)، تجربه، دانش مرتبط و ویژگیهای خاص منطقه­ای و سنتی است.

1-14. مبداءجغرافیایی: غالب تولیدات صنایع دستی دارای ویژگی های بومی است که متأثر از شرایط اقلیمی و جغرافیایی محل تولید محصول می­باشد و نیز منشاء جغرافیایی در برخی از محصولات و رشته های صنایع دستی عاملی مهم برای وجود و ماهیت آن محسوب می­شود.

1-15. مجريان استانی: كارشناسان رابط استان، معاون صنایع دستی استان و داوران استانی

1-16. مجریان ستادی: مدیر کل و معاون اداره کل توسعه و ترویج، رئیس گروه طراحی و ترویج، دبیر برنامه، کارشناسان متخصص در اداره کل

1-17. بازاریابی: قابلیت محصولات برای عرضه در بازارهای داخلی و خارجی از حيث قيمت (تعادل بین قیمت و کیفیت)، بسته بندی و سفارش پذیری، کاربرد، استفادۀ ایمن و مطمئن به وسیله خریداران بالقوه و ماندگاری

1-18. دبیرخانه برنامه داوری مهر اصالت ملی مرغوبیت: مرکز اجرای تصمیمات، با هدف انسجام، ایجاد وحدت رویه و هماهنگ سازی اقدامات میان ارکان برنامه، با وظایفی چون برنامه­ریزی جهت فعالیت های اجرایی برنامه، ارزیابی برنامه­های برگزار شده، برگزاری کارگاه­های آموزشی و ...

 

مادۀ 2: اهداف

2-1. کمک به ارتقاء و بهبود کیفی محصولات تولیدی بر اساس معیارهای تعیین شده

2-2. ايجاد رقابت سالم بين صنعتگران وهنرمندان كشور

2-3. تسهيل در شناسايي، انتخاب ومعرفي محصولات برگزيده برای شرکت برنامۀ داوری بین­المللی مُهر اصالت صنایع دستی

2-4. ارتباط وتعامل بيشتر با هنرمندان وصنعتگران استان از طريق كارشناسان رابط

2-5. ايجاد انگيزه برای بروز استعداد، نوآوري و خلاقيت در توليد صنايع دستي

2-6. كمك به بازاريابي صنايع دستي با قيمت تمام شدۀ مناسب

2-7. تشویق و ترغیب برای استفاده از بسته بندی مناسب

2-8. ايجاد انگيزه برای رعايت شاخص هاي بازاريابي داخلی و خارجی درتوليدات صنايع دستي

2-9. كاربردي نمودن محصولات با حمايت از خلاقيت فردي و ابتكار درطراحي توليدات صنايع دستي

2-10. افزایش انگيزۀ خريد محصولات با کیفیت صنایع دستی در بين مصرف كنندگان

 

مادۀ 3: مقررات برنامه

3-1. گواهی مهر اصالت ملی صنایع دستی هر محصول از تاریخ صدور گواهی دارای اعتبار می­باشد.

3-2. گواهی­های صادر شده در سه رتبه خوب، متوسط و عالی بر حسب امتیاز محصول طبقه بندی می­شوند. هر یک از سه رتبه با رنگی مخصوص درمهر گواهی مشخص شده که به شرح زیر می­باشد.

3-2-1. (رتبۀ 3) رنگ فیروزه­ای مهر اصالت ملی امتیاز بین 5/3 تا 4

3-2-2. (رتبۀ 2) رنگ سبز مهر اصالت ملی امتیاز بین 4 تا 5/4

3-2-3. (رتبۀ 1) رنگ آبی تیره مهر اصالت ملی امتیاز بین 5/4 تا 5 

3-3. مهر اصالت ملی صنایع دستی تنها براي يك محصول یا سری تولید از همان محصول معتبر است و استفاده از اعتبار مهر اصالت ملی در معرفی ساير محصولات تولیدی آن کارگاه یا هنرمند مقدور نمی­باشد.

3-4. برای تکثیر نامحدود اين گواهينامه در راستای اهداف تبليغاتي ممنوعیتی وجود ندارد.

3-5. محصولات دریافت کنندۀ مهر اصالت ملی در صورت تمایل برای شرکت در برنامۀ داوري مهر اصالت بين­المللي صنایع دستی، نزد صاحب محصول نگهداری یا حفظ خواهد شد و یا در صورت توافق صاحب محصول و معاونت استان، محصول منتخب در استان نگهداری می­شود.

3-6. چنانچه متقاضی شخصاً در امر تولید دخالتی نداشته باشد، موظف است گواهینامه و سایر اطلاعات برنامه را با طراح و استادکار به اشتراک بگذارد.

3-7. متقاضیان باید شخصاً شرایط حمل و نقل محصول و هزینه­های مرتبط را تقبل نمایند.

3-8. تمامی حقوق انحصاری و سایر امتیازات تولید محصول دارای مهر اصالت ملی، به دارندۀ نشان واگذار خواهد شد.

تبصرۀ 1: محصولاتی که موفق به دریافت مهر اصالت ملی نشده­اند، حداکثر ظرف مدت  دوماه  پس از اتمام برنامۀ داوری،  به  متقاضی برگردانده خواهند شد.

 

 

 

مادۀ 4: شرايط شركت كنندگان

4-1. شركت در این برنامه براي تمامی تولیدکنندگان انفرادی و کارگاهی صنایع دستی دارای مجوز و یا فاقد مجوز که تولیدات قابل تکثیر داشته باشند، آزاد است.

4-2. اخذ تأییدیه فعالیت برای افراد حقیقی و اخذ مجوز ثبت کارگاه برای اشخاص حقوقی از معاونت صنایع دستی و هنر­های سنتی استان الزامی است.

4-3. چنانچه محصول به نام شرکت ارائه شود نام شرکت در گواهی نامه ذکر می­شود.

4-4. چنانچه محصولی دارای طراح جداگانه و مجریِ جداگانه باکشد، یعنی یک شخص طراحی و شخصی دیگر آن را اجرا کرده باشد، نام طراح نیز در گواهی نامه الزامی است.

 

مادۀ 5: شرایط پذیرش محصول در داوری مهر اصالت ملی

5-1. ارزیابی هر محصول در داوری ملی مشروط به تکمیل پروندۀ مربوطه به صورت زیر خواهد بود و محصولات ارسالی­ فاقد این موارد، به هیچ عنوان در برنامه شركت داده نخواهند شد.

5-1-1. فرم تقاضانامۀ تکمیل و امضاء شده

5-1-2. تصویر با کیفیت از محصول در قالب لوح فشرده (عکس با کیفیت و با رزولوشن بالا با پس­زمینۀ سفید یا مشکی)

5-1-3. فرم تکمیل شدۀ نظارت کارگاه

5-1-4. فیلم کوتاه از مراحل تولید محصول در قالب لوح فشرده

5-2. ضروری است صورتجلسۀ محصولاتی که توسط کمیتۀ داوری انتخاب استانی تأیید شده به همراه لوح فشردۀ تصاویر با کیفیت از محصولات و لیست کامل آنها به همراه اسامی صنعتگران (هم به صورت پرینت و هم  به صورت word در قالب لوح فشرده) 30 روز پیش از برگزاری داوری تحویل ستاد گردد. اگر محصولات، پس از مهلت مقرر ارسال شوند در داوری شرکت داده نخواهند شد.

5-3. صرفا محصولات تکمیل شده قابل قبول هستند.

5-4. از هر صنعتگر فقط دو محصول مورد قبول قرار خواهد گرفت.

5-5. تعداد محصولات ارسالی از هر استان، بر اساس سهمیه­ای که توسط ستاد مشخص و اعلام شده، مورد بررسی و داوری قرار خواهد گرفت.

5-6. سازهای سنتی شامل این برنامه نمی­شوند و برای استان­هایی که تمایل به شرکت در داوری ساز­های سنتی را دارند، برنامه­ای مجزا در نظر گرفته خواهد شد.

 

مادۀ 6: معیارهای ارزیابی محصولات

به منظور ارزیابی دقیق محصولات، حفظ جنبه­های تخصصی و ارتقای سطح اعتبار برنامۀ مهر اصالت ملی، محصولات تأیید شده توسط کمیتۀ استانی در شورای داوری ملی بر اساس معیارها و پیش­شرط­های زیر مورد بررسی قرار می­گیرند و بر اساس بندهای «3-2-1»، «3-2-2» و «3-2-3» موفق به دریافت نشان از رتبۀ 3 تا 1 می­شوند.

6-1. معیارها

6-1-1. مرغوبیت

6-1-2. اصالت

6-1-3. نوآوري

6-1-4. قابليت بازاریابی و عرضه در بازار

6-2. پیش­شرط­ها

6-2-1. احترام به ارزش های محیط زیست در به کارگیری مواد و تکنیک های تولید و استفاده از مواد قابل بازیافت

6-2-2. مسئولیت اجتماعی رعایت حقوق برای عوامل تولید، مصرف كنندگان و احترام به قوانين کار

تبصرۀ 2: قیمت ذکر شدۀ محصول در بند 9 و 10  تقاضانامه،  برای متقاضی تعهد می­آورد و هرگونه مغایرت قیمت عنوان شده با قیمت فروش محصول در بازار، منجر به ابطال گواهینامه خواهد شد.

 

مادۀ 7: اعضای شورای سیاستگذاری

7-1. رئیس شوراء: مدیر کل دفتر توسعه و ترویج

7-2. نائب رئیس شوراء: معاون مدیر کل دفتر  توسعه و ترویج

7-3. دبیر شوراء

7-4. 3 تن از کارشناسان خبرۀ برون و درون سازمانی حسب تخصص و تجربه به تشخیص رئیس و یا نائب رئیس شوراء 

 

مادۀ 8. شرح وظایف شورای سیاستگذاری

8-1. تصویب زمان و مکان برگزاری برنامۀ داوری

8-2. نظارت بر کیفیت و چگونگی اجرای برنامۀ داوری

8-3. انتخاب داوران

 

مادۀ 9: دبیر

دبیر برنامه داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی، مقام اجرایی و سخنگوی برنامه است که مدیریت تمامی امور و ارکان اجرایی برنامه داوری را بر عهده دارد.

 

مادۀ 10: شرح وظایف دبیر

10-1. شرکت در جلسات شورای سیاستگذاری و تهیۀ صورتجلسه

10-2. تهیه و ارائه پیشنویس فراخوان به شورای سیاستگذاری

10-3. صدور حکم هیئت انتخاب و داوری با هماهنگی رئیس شوراء

10-4. برنامه­ریزی و تشکیل جلسات ونشست­های گروه انتخاب و داوری محصولات و دعوت از افراد

10-5. هماهنگی برای برگزاری جلسات

10-6. هماهنگی با کارشناسان رابط استانی برای جمع آوری محصولات و فرم­های مربوطه

10-7. تهیه، تدوین و ارائۀ گزارش­های دوره­ای و نهایی و پاسخگویی به رئیس شورای سیاستگذاری

10-8. تدوین و تحویل تمامی محصولات، اطلاعات و مستندات برنامه مهر اصالت ملی

 

مادۀ 11: داوری محصولات

به منظور ارزیابی دقیق محصولات، حفظ جنبه های تخصصی و ارتقای سطح اعتبار برنامۀ مهر اصالت ملی، داوری محصولات در دو سطح زیر صورت می پذیرد.

11-1. سطح استانی

11-2. سطح ملی

 

مادۀ 12: اعضای کمیتۀ انتخاب محصولات در استان

12-1. رئیس کمیته: معاون صنایع دستی استان

12-2. دو تن از کارشناسان و صاحب نظران مجرب و آگاه به صنایع دستی استان (برون سازمانی)

12-3. یک تن از کارشناسان فنی معاونت صنایع دستی استان

12-4. یک تن از کارشناس بازرگانی معاونت صنایع دستی استان

تبصرۀ 3: برگزاری جلسات کمیتۀ انتخاب محصولات در استان با حضور حداقل 3 نفر مشروط به حضور دائمی کارشناس مجرب و آگاه به صنایع دستی استان و کارشناس فنی استان وجاهت می­یابد.

 

مادۀ 13: شرح وظایف کمیتۀ انتخاب محصولات در استان

13-1. انتشار فراخوان به طور گسترده در سطح استان پس از اعلام زمان برنامه از سوی ستاد

13-2. ارائۀ فرم تقاضانامه به متقاضیان جهت شرکت در برنامه

13-3. بررسی مدارک و مستندات متقاضی به همراه فرم تکمیل شده تقاضانامه (تایپ شده)

13-4. انجام تحقیقات میدانی در خصوص پیش شرط­های اعلام شده، در قالب فرم بازدید از کارگاه­های تولیدی مرتبط

13-5. بررسی پرونده­ها در کمیتۀ انتخاب محصولات و ارسال صورتجلسۀ محصولات تأیید شده با امضای اعضاء به ستاد (جداول فرم صورتجلسه کمیتۀ انتخاب محصولات استانی پیوست می باشد.)

13-6. تهیه فایل PDF از تقاضانامۀ افراد شرکت کننده

13-7. تهیۀ فایل عکس­های با رزولوشن بالا با پیش زمینۀ سفید یا سیاه از محصولات با تفکیک و ذکر  نام صنعتگر در پایین عکس

13-8. تهیۀ فهرست کامل از مشخصات صنعتگران در قالب جدول و آوردن عکس محصول در مقابل مشخصات و تفکیک فهرست رشته­های مختلف

13-9. انتقال محصولات مورد تأیید کمیتۀ استانی با هماهنگی ستاد به محل تعیین شده بر اساس سهمیۀ مشخص شده از سوی ستاد

13-10. استان باید نتایج تحقیقات به عمل آمده از دو پیش شرط احترام به ارزش های محیط زیستی (مانند استفاده نکردن از چوب­هایی که بریدن درختان آنها به علت نایاب بودن ممنوع است) در به کارگیری مواد و تکنیک های تولید و مسئولیت اجتماعی طبق فرم پیوست (فرم بازدید از کارگاه های تولیدی صنایع دستی استان) را ضمیمه تقاضانامه نماید تا در داوری مورد بررسی قرار گیرد.

13-11. استان باید در خصوص فرم داوری ملی، در صفحۀ نخست فرم، بخش­های مربوط به مشخصات محصول را که با علامت ستاره مشخص گردیده­اند، به صورت تایپ شده با درج تصویر محصول بر روی فرم، تکمیل نموده و به محل داوری ملی ارسال نماید.

13-12. كارشناسان رابط هر استان از ابتدا تا انتهاي مراسم داوري موظف به  هماهنگي و همكاري لازم با ستاد هستند.

13-13. تعيين زمان حضور هنرمندان وصنعتگران در جلسات داوري ملي براي موارد خاص، بر عهدۀ گروه داوران خواهد بود.

تبصرۀ 4: تشکیل جلسۀ داوری استانی یا منطقه­ای بر اساس تاریخ از قبل تعیین شده توسط ستاد با حضورداور استانی برگزار می­شود.

 تبصرۀ 5:  ارسال صورتجلسه به همراه  لوح فشردۀ حاوی پرونده­های متقاضیان به صورت تفکیک شده بر اساس رشته، لیست متقاضیان به صورت تفکیک بر اساس رشته به همراه تصاویر محصولات تایید شده به ستاد جهت انجام برنامه­ریزی­های لازم، حداکثر 30 روز پیش از آغاز داوری ملی الزامی است.

تبصرۀ 6: ارزیابی محصولات در مرحلۀ داوری ملی منوط به ارسال صورتجلسۀ تأیید محصولات در مهلت مقرر،کامل بودن پرونده­ها از لحاظ محتوای تقاضانامه (عکس محصول و توضیحات کامل مربوط به بندهای مختلف تقاضانامه) و الصاق فرم تکمیل شدۀ بازدید از کارگاه است و پرونده­های ناقص به هیچ عنوان داوری نمی گردد.

 

مادۀ 14: اعضای کمیتۀ داوری ملی

14-1. یک تن صاحب نظر در هنر (پژوهشگر هنر) که مبنای انتخاب وی دارا بودن مهارت تخصصی و عمومی در این حوزه می­باشد.

14-2. سه تن صاحبنظر در رشته  تخصصی مورد داوری (دارای تخصص در رشته ­های، چوب، فلز، زیورآلات، سفال، دوخت ­های سنتی، و...)

14-3. یک تن متخصص عمومی هنر  در رشته های مختلف و بینارشته­ای

تبصرۀ 7: ازتعداد پنج (5) داور دو (2) داور به صورت ثابت در روند داوری حضور دارند و سه (3) داور دیگر بر اساس رشتۀ مورد داوری به عنوان متخصص در آن رشته در داوری حضور پیدا می­کنند.

تبصرۀ 8: حضور پنج (5) داور از داوران برون سازمانی و درون سازمانی بنا به تشخیص رئیس شورای داوری یا نائب رئیس شورا صورت می­پذیرد.

 

مادۀ 15: شرح وظایف کمیتۀ داوری ملی

15-1. ارزیابی محصولات بر اساس ضوابط تعیین شده بر اساس معیارها و پیش­شرط­های مادۀ 6

15-2. تکمیل فرم های داوری

15-3. ارائۀ هرگونه پیشنهاد سازنده برای ارتقای کیفیت محصول و ارائۀ نقاط قوت و ضعف و ارتقای افزایش آگاهی صنعتگران

 

مادۀ 16: تمهیدات فرآيند اجرايي توسط ستاد

16-1. انجام برنامه­ریزی­های لازم جهت برگزاری برنامۀ داوری هر دو سال یک بار

16-2. تعیین و معرفی کارشناس رابط ستاد که باید فردي مجرب از کارشناسان معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور و حداقل دارای درجۀ كارشناسي باشد كه وظيفۀ پاسخگويي و پيگيري امور درخواستي از استان را برعهده دارد.

16-3. تعیین و معرفی دبیر برنامه

16-4. تعیین مکان و زمان مناسب جهت برگزاری مراسم داوری

16-5. برنامه­ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات توجیهی كارشناسي با حضور کارشناسان رابط استان­ها قبل از جلسۀ داوري ملي

16-6. تعیین اعلام سهمیۀ هر استان

16-7. انتخاب داوران ملی

16-8. اعلام نتايج داوري ملي با حضور داوران منتخب وكارشناسان استان و صنعتگران منتخب طي برگزاری همايش و یا كارگاه آموزشي و اهدای لوح به نفرات برتر با همكاري استان

16-9. گزینش بهترین محصولات دریافت کنندۀ مهر ملی اصالت و معرفي آن­ها به برنامۀ نشان بین المللی مهر اصالت صنایع دستی

16-10. برگزاری جلسات توجيهي با حضور كارشناسان رابط استان­ها و ستاد در مناطق پنج گانه قبل از برگزاري داوري ملی به منظور آموزش وتبادل اطلاعات وتجربيات

 

مادۀ 17: فرآیند اجرای داوری ملی

17-1. اعلام تاریخ جمع آوری محصولات

17-2. جمع آوری محصولات به تفکیک رشته­های مختلف

17-3. داوری محصولات به همراه داوران متخصص

17-4. داوری محصولات به صورت متمرکز

17-5. با توجه به انبوه و تعداد محصولات ارائه شده در رشته­های مختلف، بین یک تا سه روز به هر رشته با حضور متخصصان آن رشته اختصاص داده می­شود.

17-6. با توجه به تعدد و تنوع محصولات، داوری بین 10 تا 15 روز به صورت متمرکز برگزار می­گردد.

17-7. داوری ساخت سازهای سنتی در یک فرآیند 3 روزه جدا گانه از فرآیند داوری قبلی با همکاری خانه موسیقی ایران مورد بررسی و داوری قرار خواهد گرفت.

 

مادۀ 18: نکات قابل توجه

18-1. کلیۀ فرم­ها باید به صورت تایپ شده به همراه فرم داوری به تعداد پنج نسخه ضمیمۀ تقاضانامۀ شرکت کننده شود و به دبیرخانۀ داوری مهر اصالت ملی ستاد ارسال گردد.

18-2. فرم­های مذکور حتماً باید به همراه عکس ارسال شود. فرم های بدون عکس و دستنویس مورد داوری قرار نمی­گیرد.

18-3. کلیۀ محصولاتی که در داوری استانی مورد پذیرش قرار می­گیرد به داوری ملی راه پیدا می­کند. ضروری است از این محصولات عکاسی با کیفیت به عمل آید و با فرمت JPG، رزولوشن 300 و پس زمینۀ تک رنگ سیاه یا سفید در قالب یک لوح فشرده به همراه اسم استان و اسامی سازنده یا سازندگان محصول به ستاد تحویل داده شود.

18-4. کلیۀ محصولات شماره­گذاری شده و بر روی هر محصول نام هنرمند، نام استان و نام محصول آورده شود. محصولات فاقد مشخصات تحویل گرفته نمی­شود.

18-5. فهرست محصولات صنعتگران، با تفکیک رشته­های شرکت داده شده، هم به صورت پرینت و هم در قالب یک لوح فشرده به ستاد تحویل داده می­شود.

18-6. داوری استانی بر اساس زمان مشخص شده از طرف ستاد برگزار شده و قابل تغییر نمی­باشد.

آیین نامه اجرایی مهر اصالت ملی در 18 ماده و 8 تبصره تهیه و تنظم شده و از زمان ابلاغ لازم­الاجراء می­باشد.