اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کردستان

تاریخ: 17 فروردین 1400

سایت مکریان سقز بیانگر تاریخ غنی کردستان است

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان، یعقوب گویلیان ضمن اشاره به لزوم حفاظت از آثار تاریخی و باستانی موجود در این شهرستان اظهار داشت: «اداره کل میراث فرهنگی استان با تمام توان در حفاظت از این آثار تلاش خواهد کرد و در این راستا نیازمند همکاری و حمایت فرمانداری، دستگاههای اجرایی و مردم است.»

او بر لزوم اختصاص اعتبار ویژه برای بررسی کامل سایت تاریخی مکریان تاکید کرد و افزود:«خوشبختانه اداره میراث فرهنگی سقز توانسته به رغم کمبودها از آثار تاریخی و باستانی این شهرستان به خوبی حفاظت کند.»

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با بیان لزوم بررسی کامل سایت موکریان عنوان کرد: «پس از اتمام خواناسازی آثار، بررسی شواهد و بقایای فرهنگی، تاریخی و تعیین توالی زمان مواد و ساختارهای این سایت توسط هیات کاوش، اطلاع رسانی کامل در این خصوص انجام خواهد شد.»

گویلیان لزوم راه اندازی موزه در شهرستان سقز را امری ضروری برشمرد و گفت: «حمام حاج صالح یکی از آثار شاخص این شهرستان است که به محض اتمام مراحل مرمت آن، می توان کاربری آن را برای موزه تعیین کرد.»

کریمیان فرماندار ویژه شهرستان سقز با قدردانی از تلاشهای اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان در حفاظت از آثار تاریخی و باستانی استان گفت: «این فرمانداری آماده همکاری در حوزه های مختلف  مرتبط با حفاظت از آثار تاریخی، توسعه گردشگری و صنایع دستی شهرستان است.»

در ادامه این جسله که معاونت امور عمرانی فرماندار سقز، رئیس اداره حراست اداره کل میراث فرهنگی، معاون میراث فرهنگی و تنی چند از مسئولین حضور داشتند با حضور در محل سایت باستانی مکریان و حمام تاریخی حاج صالح روند کاوش و مرمت این آثار را از نزدیک بررسی و بر لزوم اتمام مراحل اجرایی تاکید شد.

روتیتر