پنجشنبه 10 فروردین 1402

نازك كاري چوب

يكي از مهمترين صنايع دستي استان نازك كاري چوب است.پايه واساس نازك كاري روكش كردن طرح ها ونقشهاي آماد...

گليم بافي

گليم سنندج ارزش جهاني وواقعي آن توسط كلكسيونرها در مزايده هاي دهه هاي 1950 و1960 شناخته شده است وبال...

شال بافي

شالبافي بيشتر در شهر هاي بانه ، مريوان ، سقز وروستاهاي اطراف اورامان تخت، شامل كماله وترنجان رايج ا...

ارسي سازي و گره چيني کردستان

از خصوصيات چشمگير اروسي وپنجره هاي مشبك عمارت باقي مانده در سنندج وجود اروسي هاي با طرح هندسي واسليم...

ساز سازي کردستان

يكي از عمده‌ترين سازهاي توليدي در اين استان كه شهرتي جهاني دارد سازهاي عرفاني نظير دف مي‌باشد كه در...

موج بافی

موج يا رختخواب پيچ بيشتر در مناطق روستايي وكمابيش در مناطق شهري مورد استفاده است . از موج در ماه هاي...

ارغوان‌بافي کردستان (سه‌وه ته بافي)

هنر به‌كار بردن تركه‌هاي بيد جهت ساخت انواع سبد‌ها ، ظروف و سيني‌هاي خاص و ويژه اين منطقه‌را ارغوان ...

قالي كردستان

قالي كردستان با شهرتي جهاني، با طرح‌ها و نقش‌ها خاص مناطق كردستان از عمده‌ترين هنر‌هاي اين منطقه مي‌...