يكشنبه 11 آبان 1399
جهت استفاده از ماژول، ابتدا می بایست تنظیمات آن را پیکربندی نمایید.

قبل از هر كاري شما مي بايست تنظيمات ماژول را پيكربندي نماييد.