يكشنبه 13 آذر 1401

                                                                                               

                                                                                                                            علی بهنیا

                                                                                                                                                                       ریاست اداره حراست


                                                                                                                                 تلفن ثابت :  33285177-087

 

منشور اخلاقی و سازمانی

 • عمل به احکام و موازين دين مبين اسلام
 • رعايت قوانين و مقررات و ترويج فرهنگ مسئوليت پذيري ، قانون گرائي و تعميم آن در اداره کل
 • تلاش در تامين امنيت شغلي مديران و کارکنان
 • رعايت اصل احترام و تکريم ارباب رجوع
 • رعايت حريم خصوصي افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان
 • تلاش در جهت استقرار شايسته سالاري با تکيه بر شناسائي و معرفي کارکنان متعهد و متخصص
 • تعامل و همکاري با مديران جهت تحقق اهداف اداره کل
 • تلاش مجدانه در شناسائي و پيشگيري از آسيب هاي اداره کل
 • شناسائي متخلفان و قانون گريزان و برخورد متناسب و قانوني با آنان
 • بهره مندي از نگرشي کلان و برنامه ريزي متناسب با فن آوري هاي روز
 • توجه لازم به سه اصل : دقت ، صحت و سرعت در بررسي گزارشهاي رسيده و اطلاع رساني به موقع
 • اهتمام به تحقق بخشيدن سه شعار اساسي : حراست اثرگذار، تصميم ساز و پاسخگو
 •