پنجشنبه 03 تیر 1400

ردیف

شهر

نام داروخانه

تلفن

آدرس

1

بانه

دکتر محسن حیدری

34268750

خیابان پرستار داخل بیمارستان

2

بانه

دکتر سحر خیز

34265039

خیابان صلاح الدین ایوبی روبروی ساختمان پزشکان شفا

3

بانه

دکتر غریب زاده

34265700

خیابان امام میدان امام

4

بیجار

دکتر ابروش

38236069

بلوار شهید رحمانی بیمارستان امام حسین

5

سقز

دکتر نوری

38721760

بیمارستان امام

6

سقز

دکتر امان الهی

36335582

میدان شهدا نبش کوچه یاسمن

7

سقز

دکتر محسنی

36223387

خیابان قدس بیمارستان امام

9

سنندج

دکتر یزدان پناه

36223230

خیابان امام جنب ساختمان پزشکان مهر

10

سنندج

دکتر امیر حشمتی

33248243

بلوار گریاشان داخل بیمارستان توحید

11

سنندج

دکتر خدیو

33242918

ابتدای خیابان کشاورز

12

سنندج

دکتر سیدی

33667829

خیابان حافظ جنب کلینیک آرا

13

سنندج

شهید قاضی

33213733

خیابان شهید تعریف

14

سنندج

دکتر عباسی

33177988

خیابان امام داخل اورژانس حمزه

15

سنندج

دکتر فتحی

33248093

خیابان امام داخل اورژانس بعثت

16

قروه

دکتر کرمی

35252530

میدان جانبازان بیمارستان شهید بهشتی

17

کامیاران

دکتر کرم دوست

23533148

خیابان امام

18

مریوان

دکتر خردمند

34591110

بیمارستان بوعلی

19

مریوان

خوارزمی

34525075

خیابان سید قطب روبروی بیمارستان فجر

20

مریوان

بدری لطفی

9188745217

بلوار رسالت داخل بیمارستان فجر

21

دهگلان

دکتر مرادی

35121532

بیمارستان شهدای دهگلان