يكشنبه 13 آذر 1401

باسمه تعالی

کمیته های تخصصی ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر استان کردستان

                                                                                       

ردیف

نام کمیته

نام دستگاه

نام و نام خانوادگی

0

شماره ثابت

شماره فکس

1

خدمات حمل نقل

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای

محمد راشد مدرس گرجی

09181711903

0873228766

08733232750

2

خدمات امداد و نجات

جمعیت هلال احمر

پیام جلالی

09183724618

08733129573

08733154448

3

خدمات انتظامی،امنیتی و ترافیک

فرماندهی انتظامی استان

سردار آزادی

--------

21821140

21821432

4

هماهنگی امور شهرداری ها و دهیاری ها

مدیر کل امور شهری استانداری

جمشید اسدی

09187759068

08733667673

08733667673

5

برنامه ریزی و آمار

اداره کل میراث فرهنگی

یعقوب گویلیان

09188734357

08733285728

08733285725

6

خدمات اسکان و رفاه

اداره کل میراث فرهنگی

یعقوب گویلیان

09188734357

08733285728

08733285725

7

نظارت و تنظیم بازار

صنعت،معدن و تجارت

محمد دره وزمی

09183720500

08733285330

08733232535

8

ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

دفتر امور حقوقی استانداری

گلرخ شامی

09183717740

08733163842

08733163840

9

خدمات بهداشتی،سلامت و محیط زیست

علوم پزشکی استان

فریدون عبدالملکی

09181717119

08733287102

08733233600

10

اطلاع رسانی،تبلیغات و امور فرهنگی

اداره کل میراث فرهنگی

عبید رستمی

09183734939

08733285264

08733285266

 

 

لیست شماره های مورد نیاز ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر استان کردستان

 

ردیف

سمت

نام ونام خانوادگی

همراه

ثابت

فکس

1

استاندار و  رئیس ستاد

اسماعیل زارعی کوشا

-

33163820-087

33163817-087

2

قائم مقام ستاد(معاون عمرانی استاندار)

شهرام ملکی

09122184117

33667680-087

33667681-087

3

دبیر ستاد

یعقوب گویلیان

09188734357

33285728-087

33285725- 087

4

جانشین دبیر ستاد

آرمان  وطن دوست

09188740013

33228847-087

33228847-087

 

 

 

 

                                                                    

                                                                    لیست شماره های مورد نیاز ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر استان کردستان

ردیف

واحد

نام مسئول

همراه

تلفن

فکس

توضیحات

1

مدیرکل و دبیر ستاد

یعقوب گویلیان

09188734357

33285728- 087

33285725-087

----

2

معاون گردشگری

آرمان  وطن دوست

09188740013

33228847- 087

33228847-087

----

3

رابط ثابت و دائمی با ستاد مرکزی

احمد خدامرادی

09182433613

08733228847

0873322847

----

4

مسئول آمار،جلسات ، مکاتبات

احمد خدامرادی

09182433613

08733228847

08733228847

----

5

رسیدگی به شکایات

علی ابراهیمی

09183734812

08733228847

08733228847

----

6

رسیدگی به شکایات

فرهاد پیمانکار

09188786763

08733228847

08733228847

----

 

                                                                 

 

 

 

                                                                 

 

 

روسای ستاد اجرایی خدمات سفر  ویژه نوروز   1399شهرستان های استان کردستان

ردیف

نام شهرستان

نام ونام خانوادگی

سمت در ستاداجرائی

سمت

تلفن ثابت

همراه

1

بانه

اسماعیل رستم پور

رئیس

فرماندار

34268505

09188752673

2

دیواندره

جمال ارشدی

رئیس

فرماندار

38722580

09183713577

3

کامیاران

مسعود الماسی

رئیس

فرماندار

35524050

09183720652

4

دهگلان

فرزاد شمس

رئیس

فرماندار

35122828

09183778271

5

سنندج

یحیی نظری

رئیس

فرماندار

33286376

09183720563

6

سروآباد

یوسف باشی

رئیس

فرماندار

34823535

09183142838

7

بیجار

علی اکبر ورمقانی

رئیس

فرماندار

38224368

09121032562

8

سقز

کامیل کریمیان

رئیس

فرماندار

36224535

09124220649

9

قروه

حسین الماسی

رئیس

فرماندار

35223720

09188721983

10

مریوان

آرتیکاس اقبال

رئیس

فرماندار

34593802

09188718609

 

 

 

 

      

 

 

 

                                                               

دبیران ستاد هماهنگی خدمات سفر استان کردستان در ادارات میراث فرهنگی شهرستان ها

ردیف

نام شهرستان

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن ثابت

همراه

1

بانه

رحیمی خواه

دبیرستاد

08734263009

09188739474

2

قروه

محمد مرادی

دبیرستاد

08735222865

09183706301

3

کامیاران

سعید اسدی

دبیرستاد

08735524797

09188773234

4

دیواندره

فرهاد رحیمی

دبیرستاد

08738724360

09188782444

5

سروآباد

مصطفی طاهری

دبیرستاد

08734823875

09193048726

6

دهگلان

بهزاد غفوری  

دبیرستاد

08735123600

09183774053

7

بیجار

ابراهیم الیاسوند

دبیرستاد

08738224985

09183703568

8

سقز

صلاح نصر اللهی

دبیرستاد

08736238377

09183758603

9

مریوان

فریادحدادیان

دبیرستاد

08734521663

09188762062

10

سنندج

پیام مجیدی

دبیر ستاد

08733171818

09188774745

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات

ایمیل

شماره فاکس

شماره مستقیم

شماره همراه

سمت

نام ونام خانوادگی

--

Khodamoradi30@gmail.com

08733228847

08733228847

09182433613

کارشناس اکوتوریسم - رابط ثابت و آماری در ستاد استانی و کشوری

احمد خدامرادی

 

 

کارشناس دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان کردستان