دوشنبه 08 آذر 1400

باسمه تعالی

کمیته های تخصصی ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر استان کردستان

 

لیست شماره های مورد نیاز ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر استان کردستان

ردیف

سمت

نام ونام خانوادگی

همراه

ثابت

 

فکس

1

استاندار و  رئیس ستاد

بهمن مراد نیا

09183717266

33163820-087

33163817-087

2

قائم مقام ستاد(معاون عمرانی استاندار)

شهرام ملکی

09122184117

33667680-087

33667681-087

3

دبیر ستاد

یعقوب گویلیان

09188734357

33285728-087

33285725- 087

4

جانشین دبیر ستاد

آرمان  وطن دوست

09188740013

33228847-087

33228847-087

 

 

لیست شماره های مورد نیاز ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر استان کردستان

ردیف

واحد

نام مسئول

همراه

تلفن

فکس

توضیحات

1

مدیرکل و دبیر ستاد

یعقوب گویلیان

09188734357

33285728- 087

33285725-087

----

2

معاون گردشگری

آرمان  وطن دوست

09188740013

33228847- 087

33228847-087

----

4

رابط ثابت با ستاد مرکزی

احمد خدامرادی

09182433613

08733228847

0873322847

----

5

رابط آمار

احمد خدامرادی

09182433613

08733228847

08733228847

----

6

رسیدگی به شکایات

علی ابراهیمی

09183734812

08733228847

08733228847

----

 

                                       روسای ستاد اجرایی خدمات سفر  ویژه نوروز   1400 شهرستان های استان کردستان

ردیف

نام شهرستافن

نام ونام خانوادگی

سمت در ستاداجرائی

سمت

تلفن ثابت

1

بانه

اسماعیل رستم پور

رئیس

فرماندار

34268505

2

دیواندره

جمال  ارشدی

رئیس

فرماندار

38722580

3

کامیاران

مسعود  الماسی

رئیس

فرماندار

35524050

4

دهگلان

فرزاد  شمس

رئیس

فرماندار

35122828

5

سنندج

یحیی  نظری

رئیس

فرماندار

33286376

6

سروآباد

یوسف  باشی

رئیس

فرماندار

34823535

7

بیجار

علی اکبر ورمقانی

رئیس

فرماندار

38224368

8

سقز

کامیل  کریمیان

رئیس

فرماندار

36224535

9

قروه

حسین  الماسی

رئیس

فرماندار

35223720

10

مریوان

آرتیکاس اقبال

رئیس

فرماندار

34593802

 

           دبیران ستاد هماهنگی خدمات سفر استان کردستان در ادارات میراث فرهنگی شهرستان ها

ردیف

نام شهرستان

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن ثابت

همراه

1

بانه

رحیمی خواه

دبیرستاد

08734263009

09188739474

2

قروه

ابراهیم الیاسوند

دبیرستاد

08735222865

09183703568

3

کامیاران

سعید اسدی

دبیرستاد

08735524797

09188773234

4

دیواندره

فرهاد رحیمی

دبیرستاد

08738724360

09188782444

5

سروآباد

مصطفی طاهری

دبیرستاد

08734823875

09193048726

6

دهگلان

بهزاد غفوری

دبیرستاد

08735123600

09183774053

7

بیجار

باب الله حسنی

دبیرستاد

08738224985

09125288727

8

سقز

صلاح نصرالهی

دبیرستاد

08736238377

09183758603

9

مریوان

فریادحدادیان

دبیرستاد

08734521663

09188762062

10

سنندج

خداداد مولودی

دبیر ستاد

08733171818

09188774604

 

 

 

ایمیل

شماره فاکس

شماره مستقیم

شماره همراه

سمت

نام ونام خانوادگی

Khodamoradi30@gmail.com

08733228847

08733228847

09182433613

کارشناس اکوتوریسم - رابط ثابت و آماری در ستاد استانی و کشوری

احمد خدامرادی

 

 

 

 

 

 

کارشناس

دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان کردستان