سه شنبه 18 بهمن 1401

كردستان نيز همانند ساير مناطق كشور داراي شيريني‌هاي خاص و ساير خوراكي‌هايي كه مجموعاً سوغات استان را تشكيل مي‌دهند. مهم‌ترين شيريني كه خاص شهر سنندج است، شيريني كنجد مي‌باشد. اين شيريني در دو نوع «شكري» و «گزانگبين» در محل‌هاي فروش عرضه مي‌گردد. از ساير شيريني‌ها مي‌توان به نان برنجي، بادام سوخته و نوعي باسلوق اشاره كرد كه معمولاً توسط گردشگران به عنوان سوغاتي خريده مي‌شود. نوعي شيريني به نام «كماج» و نوعي حلوا سوهاني از شيريني‌هاي محلي شهرستان بيجار محسوب مي‌گردد. انواع تخمه بوداده آفتابگردان از سوغاتي‌هاي شهرستان سقز محسوب مي‌شود. همچنين به علت وضعيت جغرافيايي و كوهستاني كردستان خشكبار به عنوان سوغات در تمام شهرستان استان عرضه مي‌گردد، به ويژه در شهر بانه نوعي مويز سياه كه شربت آن بسيار مقوي و مغزي مي‌باشد در آبميوه‌فروشي‌ها عرضه مي‌شود.

      * مركز خريد شيريني و سوغات استان در شهر سنندج عمدتاً در خيابان فردوسي روبروي سينما بهمن قرار گرفته است.