پنجشنبه 16 تیر 1401
آرمان وطن دوست         

سرپرست معاونت               

 
 

بسمه تعالی

آرمان وطن دوست

کارشناس خبره گردشگری

اهم فعالیتها :

 • مسئول نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بانه طی حکم شماره14399-136 مورخ 29/8/85

 • مسئول اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بانه طی حکم شماره 895-136 مورخ 1/9/86

 • مسئول اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سقز وبانه به صورت همزمان طی حکم شماره828/136/872 مورخ 15/2/87

 • معاون گردشگری ، سرمایه گذاری و برنامه ریزی از تاریخ 17/10/91 طی حکم شماره6904/136/912 مورخ 17/10/91

 • مشاور امور گردشگری و سرمایه گذاری شهرداری بانه طی حکم شماره 17092 مورخ 4/9/96

 • مشاور اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی استان کردستان طی حکم شماره2545/873/96 مورخ 21/10/96

 • نماینده انجمن علمی طبیعت گردی در استان کردستان

 • معاون گردشگری و سرمایه گذاری از تاریخ 1/12/1399تا کنون

 • رئیس کمیته نظارت و ارزیابی ستاد اجرایی خدمات سفر استان کردستان طی حکم شماره 48409/1/65 مورخ 17/12/92 از طرف استاندار محترم استان کردستان

 • معاون نظارت بر تأسیسات و موسسات گردشگری و سایر صنوف دائمی تسهیلات سفرهای استان طی حکم شماره 5294/1/65 مورخ 2/11/91

 • رئیس کمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ستاد اجرایی خدمات سفر استان کردستان طی حکم شماره 64130/1/65 مورخ 28/10/93

 • عضو کمیته فنی بازرگانی و مناقصات اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان طی حکم8249/136/912مورخ 19/12/91

 • نماینده تام الاختیاراداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در ستاد سرمایه گذاری طی حکم7200/136/922 مورخ 27/11/92

 • عضو شورای ثبت و حریم طبیعی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان طی حکم شماره 83096/943 مورخ 4/12/94

 • عضو کمیته ملی بازنگری ضوابط و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی طرح ساماندهی منازل استیجاری، اقامتگاههای دولتی و زائر سراها و مراکز اطلاع رسانی گردشگری طی حکم شماره

 • عضو کارگروه استانی کاهش تصدی های دولت طی حکم شماره 24563/9327 مورخ 29/10/93 معاون محترم توسعه مدیریت کشور

 • عضو کمیته بازنگری ضوابط و آئین نامه و دستور العملهای اجرایی ساماندهی منازل استیجاری ، اقامتگاههای دولتی و زائرسراها و مراکز اطلاع رسانی گردشگریو رزرواسیونطی حکم شماره 1309/91340 مورخ 5/12/91 معاون محترم گردشگری کشور

 • معاون گردشگری و سرمایه گذاری استانگردستان از تاریخ 1/12/1399 تا کنون

 

سایر سوابق و فعالیتهای اجرایی

- برگزاری 7 دوره هفته گردشگری در شهرستان بانه و 5 دوره در سطح استان کردستان

- برگزاری همایش معاونین گردشگری به میزبانی استان کردستان در تاریخ 22 خرداد 93

- برگزاری 4 دوره جشنواره اسب سواری به میزبانی شهر سنندجو بیجار

- برگزاری 2 دوره مسابقات قایق سواری در آبهای خروشان در سالهای 92 و 95

- برگزاری 4 دوره نمایشگاه گردشگری

- برگزاری جشنواره سفره کردی در خرداد 94

- برگزاری 3 دوره فم تور طبیعت گردی طی سالهای 94 ، 95 و 96

- برگزاری جشنواره های گردشگری

- دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان بانه به مدت 7 سال

- دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان کردستان به مدت 5 سال

 

سوابق دانشگاهی و علمی

 •  

- فارغ التحصیل رشته تاریخ ایران باستان از دانشگاه آزاد سنندج در مقطع کارشناسی ارشد سال 96

 

تألیفات و انتشارات

- تهیه وتدوین طرح جامع توسعه گردشگری شهرستان بانه در سال 82

- ارائه مقاله تحت عنوان اکو توریسم رهیافتی نو جهت دستیابی به توسعه پایدار در همایش ملی زیویه سال 95

- ارائه مقاله تحت عنوان مدلی برای توسعه گردشگری شهر مریوان در همایش ملی توسعه گردشگری مریوان سال 95

- ارائه مقاله تحت عنوان یک مدل قابل تعمیم به عنوان چهارچوب برای برنامه ریزی گردشگری در همایش ملی زیویه در سال 96

 

موقعیت ویژه

-انتخاب به عنوان مسئول برتر شهرستان در سال 87 و اعزام به تور تشویقی از طرف اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در شهریور سال 87 به کشور امارات

- انتخاب به عنوان معاون برتر گردشگری کشور در سال 93 و اعزام از طرف سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور در آبان ماه 94 به نمایشگاه اکسپو در کشور ایتالیا

 

دوره های آموزشی :

- گذراندن دوره آموزشی طرح مراکز اقامتی موقت و مراکز اطلاع رسانی و رزرواسیون به شماره 4724/92240 مورخ 25/10/92

- گذراندن دوره آموزشی ساماندهی و توانمند سازی بنگاههای اقتصادی غیر دولتی به شماره 17803 مورخ 26/4/92

- گذراندن دوره آموزشی مدیریت زیست محیطی (مدیریت سبز ) به شماره 18368 مورخ 25/6/92

- گذراندن دوره آموزشی راهکارهای جذب سرمایه گذاری به شماره 54320 مورخ 29/11/93

- گذراندن دوره آموزشی سامانه اطلاع رسانی و رزراسیون به شماره 953/932240 مورخ 31/2/93

- گذراندن دوره آموزشی گردشگری ماجراجویانه به شماره 24054/932403 مورخ 23/10/93

-گذراندن دوره آموزشی تربیت مربی اصول و مبانی پدافند غیرعامل به شماره 53661مورخ 21/11/93

- گذراندن دوره آموزشی سناریو نویسی و رزمایش پدافند غیر عامل به شماره 53385 مورخ 20/11/93

- گذراندن دوره آموزشی پاردایم های نوین کسب و کار به شماره 51532 مورخ 13/11/93

- گذراندن دوره آموزشی مدیریت اثر بخشی انگیزش و ایجاد سازمان شاد و موفق به شماره 53388 مورخ 21/11/93

- گذراندن دوره آموزشی آشنایی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی مدیریتی تحقق آن به شماره 50062 مورخ 16/10/93

- گذراندن دوره آموزشی تهدیدات سایبری و راهکارهای دفاعی به شماره 52267 مورخ 20/11/93

- گذراندن دوره آموزشی آینده پژوهی به شماره 54854 مورخ 18/12/93

- گذراندن دوره آموزشی تهدیدات زیستی به شماره 53215 مورخ 20/11/93

- گذراندن دوره آموزشی سازه های امن و مبحث 21 مقررات ملی ساختمان 52877 مورخ 20/11/93

- گذراندن دوره آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 56658 مورخ 20/3/94

- گذراندن دوره آموزشی پرنده نگری و نقش آن در صنعت گردشگری به شماره 943/84283 مورخ 9/12/94

- گذراندن دوره آموزشی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی به شماره 1172/136/942 مورخ 24/2/94

- گذراندن دوره آموزشی پلیس انتظامی و گردشگری به شماره 598/136/942 مورخ 31/1/94

- گذراندن دوره آموزشی دهیاران روستاهای هدف گردشگری به شماره 470/136/942 مورخ 29/1/94

- گذراندن دوره آموزشی راهنمایان طبیعت گردی به شماره 29/1/94 مورخ 29/1/94

- گذراندن دوره آموزشی غذا ونوشیدنی به شماره 1173/136/942 مورخ 24/2/94

- گذراندن دوره آموزشی گردشگری سلامت به شماره 1169/136/942 مورخ 24/2/94

- گذراندن دوره آموزشی مدیریت هتلداری به شماره 1170/136/942 مورخ 24/2/94

- گذراندن دوره آموزشی عوامل مستقر در پایانه مرزی و گردشگری سلامت به شماره 1171/136/942 مورخ 24/2/94

- گذراندن دوره آموزشی مدیران دفاتر خدماتمسافرتی و جهانگردی به شماره 2299/136/942مورخ 9/4/94

- گذراندن دوره آموزشی مدیریت ارتباط و رفتار با مشتری به شماره 2278/136/942 مورخ 9/4/94

- گذراندن دوره آموزشی آشنایی با سازمان جهانی جهانگردی به شماره 92602/8- ت مورخ 12/12/94

- گذراندن دوره آموزشی اصول و مبانی گردشگری الکترونیکی به شماره 92605/8- ت مورخ 15/12/94

- گذراندن دوره آموزشی آشنایی با قوانین ومقررات صنعت گردشگری به شماره 92604/8-ت مورخ 15/12/94

- گذراندن دروه آموزشی خصوص سازی و سیاستهای اصل 44 قانون جمهوری اسلامی ایران به شماره 59202 مورخ 8/9/94

- گذراندن دروه آموزشی مدیریت کیفیت و فرآیندهای سازمانی به شماره 63636 مورخ 10/11/94

- گذراندن دوره آموزشی پویایی سازمانی و فردی به شماره 61263 مورخ 6/11/94

- گذراندن دوره آموزشی بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به شماره 76613 مورخ 7/12/95

- گذراندن دوره آموزشی دوره جنگ نرم ، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن به شماره 261425128 مورخ 23/11/95

- گذراندن دوره آموزشی جریان شناسی و فرهنگی به شماره 261425127مورخ 16/11/95

- گذراندن دوره آموزشی امنیت اطلاعات به شماره 261215132 مورخ 30/11/95

- گذراندن دوره آموزشی بخشنامه سرجم ، مابه التفاوت ارز و هدفمندی یارانه ها به شماره 73063 مورخ 20/9/95

- گذراندن دوره آموزشی فهرست بهای تجمیعی راه به شماره 72720 مورخ 20/9/95

- گذراندن دوره آموزشی نقش مناطق آزاد در تعامل با اقتصاد جهانی به شماره 73478 مورخ 2/10/95

- گذراندن دوره آموزشی نقش فرهنگ ، هنر و گردشگری در توسعه به شماره 75777 مورخ 23/10/95

- گذراندن دوره آموزشی نقش اقوام ایرانی در توسعه فرهنگی به شماره 73839 مورخ 5/10/95

- گذراندن دوره آموزشی شناخت فرهنگ و تمدن بشری به شماره 93620/8- ت مورخ 29/6/95

- گذراندن دوره آموزشی شناخت سازمان میراث فرهنگی و تشکیلات آن به شماره 92725/8- ت مورخ 17/1/95

- گذراندن دوره آموزشی مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکبه شماره 262014147 مورخ 28/6/95

- گذراندن دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع به شماره 261812123مورخ 27/6/95

- گذراندن دوره آموزشی ابزار واطلاعات سازمانی به شماره 262012147 مورخ 1/7/95

- گذراندن دوره آموزشی شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان به شماره 262012148 مورخ 31/6/95

- گذراندن دوره آموزشی توانمند سازی جوامع محلی روستاهای استان کردستان به شماره 27680/952403 مورخ 19/8/95

- گذراندن دوره آموزشی روش تدریس و آموزش مدرسین گردشگری استان کردستان به شماره 27670/952403مورخ 19/8/95

- گذراندن دوره آموزشی فرهنگ سازی گردشگری در جامعه هدف دانش آموزی به شماره 36080/952453 مورخ 3/11/95

- گذراندن دوره آموزشی اقامتگاههای بوم گردی استان کردستان به شماره 27684/952403 مورخ 19/8/95

- گذراندن دروه آموزشی آشنایی با گردشگری سلامت به شماره 27675/952403 مورخ 19/8/95

- گذراندن دوره آموزشی بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور به شماره 261425124 مورخ 24/3/96

- گذراندن دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی به شماره 261424145 مورخ 29/3/96

- گذراندن دوره آموزشی مهارت های حرفه ای کار با رایانه به شماره 261316125 مورخ 13/8/96

- گذراندن دوره آموزشی مردم سالاری اسلامی به شماره 210837996 مورخ 18/3/98

- گذراندن دوره آموزشی مبانی هنرهای تجسمی به شماره 101939/973 مورخ 15/11/97

- گذراندن دوره آموزشی اصول و مبانی بازاریابی گردشگری به شماره 39585/972 مورخ 24/10/97

- گذراندن دوره آموزشی حفاظت و مرمت اشیاء و محوطه ها در کاوش های باستان شناسی به شماره 81873/973 مورخ 13/9/97

- گذراندن دوره آموزشی آشنایی با اصول امکان سنجی پروژه های گردشگری به شماره 29584/972 مورخ 24/10/97

- گذراندن دوره آموزشی آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آئین نامه اجرایی مربوطه به شماره 206937996 مورخ 23/11/97

- گذراندن دوره آموزشی مبانی ، ابعاد و محورهای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به شماره 97116050102 مورخ 29/7/97

- گذراندن دوره آموزشی نقشه راه اصلاح نظام اداری به شماره 9716050103 مورخ 29/7/97

- گذراندن دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی (1) به شماره 971605073 مورخ 29/7/97

- گذراندن دوره آموزشی محیط زیست و دولت سبز به شماره 9716050104 مورخ 29/7/97

 

تقدیر و تشکر

 

 

( شماره تماس  09188740013 )