سه شنبه 06 آبان 1399

دستورالعمل بروز رسانی تارنما

           دستورالعمل بروز رسانی تارنما
 
تارنمای اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان  کردستان یک درگاه اطلاع رسانی در زمینه ارائه خدمات وزارتخانه بر حسب شرح وظایف واحدهای مختلف وزارتخانه است و با توجه به ضرورت بروز بودن کلیه اطلاعات می بایست در بازه های زمانی مورد نیاز بهنگام گردد. در این راستا سامانه پیام رسان داخل وزارتخانه به منظور ارسال به موقع اطلاعات به واحد فناوری اطلاعات جهت بارگذاری در تارنما، راه اندازی شده و رابطین محترم معاونتها و مدیریتها به صورت روزانه نسبت به بازدید تارنما اقدام نموده و در صورت لزوم، اطلاعات مورد نظر خود را جهت بارگذاری به واحد فناوری اطلاعات ارسال می نمایند.
 
مهمترین مواردی که در این سایت بروز می گردند عبارتند از :
۱- اخبار و رویدادها
۲- اطلاعیه ها، بخشنامه ها، قوانین و مقررات، دستورالعملها
۳- گزارشات و نشریات
۴- میز خدمت الکترونیکی، لینک سامانه ها و اطلاع رسانی ارائه خدمت
۵- اطلاع رسانی خدمات و فرایندها (شناسنامه خدمات)
۶- صفحات داخلی مربوط به معاونتها و واحدهای ستادی
۷- مناقصات و مزایدات
۸- مطالب مربوط به مناسبتهای ملی و مذهبی و رویدادهای گردشگری
۹- اطلاعات تماس اداره کل(شماره تلفن، دورنگار، ارتباط با مدیر کل، معاونین و مدیران)
۱۰- موارد کلی مرتبط با تارنما