يكشنبه 19 اردیبهشت 1400

ڕزن

ناوی نووسینگە

ناونیشان

تەلەفۆن

1

کانی توور

سنە، شەقامی ئیمام‌خومەینی

33167593

2

عەدڵ‌گەشت

سنە، ئاخری شەقامی کەشاوەرز، بەرامبەر مانتۆسەرای بەلووچ

33247269

3

سانان توور

سنە، شەقامی نمەکی، لای کۆڵانی پیر عەزیزوڵڵا

33282334

4

پەرواز شادی گەشت ئێرانییان

سنە، شەقامی سەعدی، نەگەیشتوو بە چوارڕێی جام‌جەم

33663800

5

شەریکەی کیاپەرواز

سنە، شەقامی کەشاوەرز، لای عیمارەتی وەکێڵ

33242038-2-33233301

6

شەریکەی فەرازکورد

سنە، شەقامی مەردۆخ باشووری، لای درگای نەخۆشخانەی بێعسەت

33237727- 33237777

7

ویان پەرواز

سنە، سەرەتای شەقامی مەولەوی

33247040- 33281805

8

شێرکەت کورد

سنە، شەقامی موارەکاوا، بورجی ئابیدەر

33668320- 33668318

9

شەریکەی سۆرن سەفەر

سنە، شەقامی مەردۆخ باشووری، لای کۆڵانی بەهارستان شەشەم

33244428- 33244427

10

شەریکەی ئاریاپەرواز

سنە، بلواری سەیید قوتب، لای بانکی میللی

33284002-33284003-4

33291227-9

11

شەریکەی ئاوای سەفەر سەبز

سنە، شەقام حەسەناوا، لای بانکی مەسکەن

33246615-33244616

12

شەریکەی گوڵ‌گەشت کورد

سنە، شەقامی حافز، سەرەتای سێ‌ڕێیانی ئەدەب

33245890-33245841

13

شەریکەی ساینا پەرواز

سنە، شەقامی ئابیدەر، سەرەتای بلوار شبلی، بەرامبەری بونیادی جانبازان، خوارتر لە شیرینی بێهران

33234163-33281300

14

شەریکەی ئاتراگەشت

سنە، فەلەکەی مادەر، بەرامبەر بازرگانی

33292222

15

شەریکەی شاناگەشت پارس

سنە، چوارڕێیانی فەلەستین، لای بانکی حێکمەت ئێرانییان

34238559

16

شەریکەی وریاگەشت

بانە، شەقامی تاڵەقانی، لای باجەی پۆستی، خوارتر لە فەلەکەی قودس

34231799-34231999

17

شەریکەی گەشت بەهار کوردستان

بانە، بلواری شارەداری، پاساژ شادی، نهۆمی سێیەم، پلاک 36

34232835

18

هانیس

بانە، شەقامی قادرخان‌زادە، ژوورتر لە قوتابخانەی دواناوەندی حێجاب

36230905

19

شەریکەی گەشت ماداکتۆ

سەقز، شەقامی ئیمام، بەرامبەر بازاڕی ڕۆژ، کۆماڵی تیجاری حوسێنی، نهۆمی ئەووەڵ، یەکەی 21

36300372-36300373

20

کانی گەشت سەقز

سنە، فەلەکەی ئازادی، بورجی سفید ئاهەنی

2-36300221

21

شەریکەی گەشت داتیس سەقز

سەقز، شەقامی ئیمام، کۆماڵی پووریا، قاتی یەکەم

38224453

22

شەریکەی گەشتیاران

بیجاڕ، شەقامی ئەڵماسییە، بەرامبەر کۆڵانی وەتەنییان

35244200/35244300

23

شەریکەی شاناگەشت پارس(١)

قوروە، شەقامی سەیید جەماڵەدین، لای پاساژی خەییام

36212720

24

ئاژوان

سەقز، شەقامی ئیمام، کۆڵانی ئەسکەندەری، بەرامبەر درگای پشتی پاساژی کوردستان

35531552

25

شەریکەی فەرازکورد(1)

کامیاران، شەقامی ئیمام

38237721

26

شەریکەی ئاویناپەرواز ئێرانییان

بیجاڕ، شەقامی بەرق، چوارڕێی پۆست، لای دادگوستەری

34531334

27

شەریکەی زرێبار سەیری مەریوان

مەریوان، چوارڕێی فەهمیدە، لای ڕۆژهەڵاتی چوارڕێ، لای ڕیستورانتی ئاژوان

36212280

28

شەریکەی کارزان گەشتی شاران

سەقز، فەلەکەی جمهووری، بەرامبەر بینای پزیشکانی مێهر

36226565

29

شەریکەی ڕێناس سەیری سەقز

سەقز، شەقامی ئیمام، قاتی یەکەم، پاساژ وەزیری

33283262

30

ئیرمان پەرواز

سنە، ئاخری شەقامی حەسەناوا

35525454

31

هاوین سەیر غەرب

کامیاران، شەقامی دوکتۆر بەهەشتی، لای کۆڵانی فەرهەنگ

33620340

32

شەریکەی دنیا گەشت بەهاران

سنە، شەقامی حافز، شەقامی قایم‌مەقامی فەراهانی

34523221

33

سانا

مەریوان، شەقامی جمهووری، کۆماڵی تیجاری یوونس

33226050

34

شەریکەی فەرازکورد(1)

سنە، شەقامی فیردەوسی، لای سینەما

33661773

35

ئێرانگەردی و جیهانگەردی

سنە، شەقامی پاسداران، میوانسەرای جیهانگەردی

34262010-34262044

36

ڕامیلا پەرواز ئێرانییان

بانە، شەقامی ئیمام، ژوورتر لە ئیدارەی بەرق