شنبه 02 مرداد 1400

نازك كاري چوب

يكي از مهمترين صنايع دستي استان نازك كاري چوب است.پايه واساس نازك كاري روكش كردن طرح ها ونقشهاي آماده شده از چوب هاي جنگلي وخوش نقش بر اساس طرح از قبل تعيين شده است.شهر سنندج از مراكز مهم نازك كاري ايران وبلكه دنيا است.

توضیحات

يكي از مهمترين صنايع دستي استان نازك كاري چوب است.پايه واساس نازك كاري روكش كردن طرح ها ونقشهاي آماده شده از چوب هاي جنگلي وخوش نقش بر اساس طرح از قبل تعيين شده است.شهر سنندج از مراكز مهم نازك كاري ايران وبلكه دنيا است.

انديشه سالم ،مهارت،ظرافت وزيبايي،ابتكار وسليقه در نازك كاري سنندج حرف اول را مي زند ،گره‌هاي گردو وسنجد كه بسيار زيبا وپر نقش اند در دستان ماهر وبا ذوق هنرمندان سنندجي به هر صورت وشكلي كه بخواهند در مي‌يد. علاوه بر مهارت استاد كاران سنندجي ،تنوع وزيبايي گره هاي گردو سنجد باعث زيبايي دو چندان اين محصولات شده است.

نازك كاري در سنندج حدود يك قرن ونيم سابقه دارد وبه گفته استاد كاران نازك كار باني وبنيانگذار اين هنر زيبا در سنندج استاد نعمت الله نعمتيان پدر مرحوم استاد حاج مجيد نعمتيان بوده است.

اين هنر در سنندج ابتدا با وسايل ساده وابتدايي ودر عين حال زيبا انجام شده است وحتي در آن زمان هنرمندان نازك كار ميز كار نداشته اند وروي زمين مي نشسته وكار انجام مي داده اند تا اينكه در سال 1342 اولين ميز كار توسط استاد عبدالحميد نعمتيان نوه استاد مرحوم نعمت الله به شهر سنندج آورده شده است واز آن زمان به بعد كم كم ابزارها وامكانات بيشتر شده واز مشكلات كاري آنها كم كم كاسته شده است.

اين هنر در حال حاضر جنبه بازاري پيدا كرده واكثر صنعتگران به ساختن تخت نرد مشغولند وچون صنعتگران منبع درآمدي بجز اينكار ندارند ونيز مواد ومصالح مصرفي نيز بسيار گران وناياب است،به همين دليل وقت ساختن ديگر محصولات را ندارند وكسي به ساختن ساير محصولات هنري نمي پردازد كه از لحاظ مالي تامين باشد.

در حال حاضر منبت ومعرق نيز با هنر نازك كاري آميخته ئهمراه شده است ودر اكثر كارها گوشه اي از منبت ومعرق ديده مي شود ودليل آن سفارش خريداران محصولات مي باشد.اما خوشبختانه هنرمندان قديمي واصيل نازك كار همان روش قبلي را ادامه داده وكارهاي بسيار زيبا وبا ارزش انجام مي دهند وبيشتر از گره چوب مخصوصا گردو وسنجد وكيكم استفاده مي كنند.

 

انواع محصولات نازك كاري

هنر نازك كاري چوب در نقاط مختلف ايران بخصوص در شهر هايي چون سنندج واروميه رواج بيشتري دارد.محصولات تهيه شده توسط نازك‌كاران سنندجي اشيايي چون: تخته نرد، عصا، كيف زنانه،رحل قرآن،ميز شطرنج،قلمدان،قاب عكس،جعبه جواهرات،جا سيگاري،جعبه توالت، رويه ميز، وسايل زينتي مثل گردنبندهاي ظريف، انگشتر وغيره...

لازم به توضيح است كه تخت نرد هاي توليد شده در سنندج از كيفيت بالا وبسيار متنوعي برخوردار است ودر حال حاضر بيشترين ميزان توليد كارگاهي را به خود اختصاص داده است.

از اساتيد برجسته نازك كاري در سنندج:عبد الحميد نعمتيان،علي اكبر بهزاديان،رشيد تقربي،مهدي محبي،توفيق محمودي و.......است

تصاویر مرتبط

نقشه