شنبه 02 مرداد 1400

ارغوان‌بافي کردستان (سه‌وه ته بافي)

هنر به‌كار بردن تركه‌هاي بيد جهت ساخت انواع سبد‌ها ، ظروف و سيني‌هاي خاص و ويژه اين منطقه‌را ارغوان بافي يا تركه بافي مي‌نامند.

توضیحات

هنر به‌كار بردن تركه‌هاي بيد جهت ساخت انواع سبد‌ها ، ظروف و سيني‌هاي خاص و ويژه اين منطقه‌را ارغوان بافي يا تركه بافي مي‌نامند.

 در اكثر مناطق كردستان  خصوصاً اورامانات صنعتگران با بهره‌گرفتن از مواد اوليه طبيعي منطقه (تركه‌هاي نازك در بيد) به بافتن انواع مختلف سبد‌ها با فرمهاي ويژه و كاربردهاي متنوع مشغول هستند . اين دست ساخته با ظاهري زيبا و فلكلوريك براي همگان يك اثر نوستالوژيك  محسوب مي‌گردد. بدوي بودن و كاربرد‌هاي متنوع آن از محبوبيت خاصي برخوردار است.

 

 

 

تصاویر مرتبط

نقشه