پنجشنبه 16 تیر 1401

مسجد جامع سنندج

توضیحات

اين مسجد در حد واسط خيابان امام خميني و در ضلع شمالي آن قرار دارد. بر اساس مدارك موجود زمان احداث مسجد مربوط به دوره قاجار بوده و به دستور امان‌الله ‌خان والي كردستان در سال 1228 هجري قمري ساخته شده است. اين مسجد دو ايواني است با يك حياط مركزي كه در پيرامون آن 12 حجره براي طلاب علوم ديني ساخته شده است. مسجد داراي شبستاني بزرگ با 24 ستون است و اطراف شبستان و سرستون‌ها با آيات کلام‌الله مجيد مزين شده است. براي تزئين ديوارهاي مسجد از كاشي‌هاي هفت‌رنگ استفاده‌شده و در ازاره‌هاي آن سنگ مرمر به كار رفته است.

تصاویر مرتبط

نقشه