پنجشنبه 16 تیر 1401

امام زاده هاجره خاتون

توضیحات

اين امام‌زاده در خيابان صلاح‌الدين ايوبي در محله‌ی قديمي سرتپوله واقع است. بر اساس روايات موجود اين امامزاده شريفه، خواهر امام رضا (ع) است كه در سفر آن بزرگوار به خراسان در كردستان رحلت نمود و در اين مكان به خاك سپرده شده است. در مجاور اين امامزاده مسجد و آرامگاه مشايخ و بزرگان سنندج نيز قرار دارد.

تصاویر مرتبط

نقشه