پنجشنبه 16 تیر 1401

مجموعه پل قدیمی ودریاچه پشت سد گاران

توضیحات

به علت وجود محيط كوهستاني و جنگلي در اطراف مريوان تفرجگاه‌هاي بسياري وجود دارد از جمله مي‌توان به رودخانه و سد گاران در محور اصلي مريوان به سقز، محوطه‌ی جنگلي اطراف روستاي سياناو و تفرجگاه ملاقوبي در كنار سنندج- مريوان پشت روستاي هجرت اشاره نمود.

تصاویر مرتبط

نقشه