شنبه 02 مرداد 1400

ابشار گویله منطقه سرشیو

توضیحات

در مسير جاده مريوان به سقز آبشاری فصلي بانام  گويله در نزديكي روستایی با همين نام قرار گرفته است كه در فصل بهار با زیبایی خود موجب جذب گردشگر در اين مسير مي‌شوند.

تصاویر مرتبط

نقشه