شنبه 02 مرداد 1400

دریاچه سد بانه (سبدلو)

توضیحات

اين درياچه‌ی كوچك به علت قرارگيري در مسير جاده سقز به بانه زیبایی خاصي به منطقه داده است به‌ویژه اينكه منظره زيباي آن از فراز گردنه‌ی خان نمايان مي‌گردد. اين درياچه به علت موقعيت ممتاز آن (10 كيلومتري شهر بانه) و پوشش جنگلي اطرافش يكي از مکانه‌ای عمده جذب و استراحت گردشگران مي‌باشد.

تصاویر مرتبط

نقشه