پنجشنبه 16 تیر 1401

مجموعه کاروانسرا و بازار قدیمی سقز

توضیحات

اين مجموعه در مركز اصلي شهر شامل بقايايي از راسته‌هاي بازار قديمي سقز به جاي مانده است با توجه به احداث مراكز تجاري در مجاورت آن همچنان به عنواني يكي از مراكز تجاري اصلي شهر محسوب مي‌گردد.

تصاویر مرتبط

نقشه