پنجشنبه 16 تیر 1401

تیمچه امیرتومان

توضیحات

سرای امیرتومان به صورت هشت و نیم هشت و در یک طبقه با مصالح خشک، آجر و سنگ ساخته شده و در گذشته مکان مهم تجاری بوده ؛ در کنار این بنا، اثر دیگر ی به نام کاروانسرای امیر وجود دارد که در گذشته محل سکونت اعیان شهر بوده و دارای حیاطی بیضی شکل است.

تصاویر مرتبط

نقشه