پنجشنبه 16 تیر 1401

برج اشقون بابا

در نزديكي شهر حسن اباد ياسوكند شهرستان بيجار واقع شده است اين بنا كه با مصالح بوم آورد از سنگ و آجر ...

اوچ گنبد

در فاصله 75 كیلومتری شمال غرب شهر بیجار در روستایی به نام (اوچ گنبد خان) برجی سنگی وجود دارد كه به ب...