شنبه 02 مرداد 1400
استان كردستان با وسعتي معادل 29137 كيلومتر مربع در قسمت غربي كشور ايران و در مجاورت مرز عراق قرار گرفته كه از شمال به استان آذربايجان غربي و بخشي از زنجان از شرق با استان همدان و بخش ديگري از استان زنجان از جنوب با استان كرمانشاه و از سمت غرب با كشور عراق (استان كردنشين سليمانيه) هم‌مرز مي‌باشد. استان كردستان بر اساس آخرين تقسيمات كشوري در سال 1384 داراي 10 شهرستان، 30 شهر، 31 بخش، 86 دهستان و  1677 آبادي داراي سكنه و 213  خالی از سکنه مي‌باشد. شهرستانهاي استان عبارتند از: سنندج، بانه، بيجار، ديواندره، سروآباد، سقز، قروه، كامياران ، مريوان و دهگلان. شهر سنندج مركز استان كردستان در فاصلهي 512 كيلومتری از شهر تهران قرار گرفته است جمعيت استان كردستان بر اساس برآورد سال 1395 برابر 1603011 نفر بوده است كه شهر سنندج مركز استان با جمعيتي معادل  501402 نفر پرجمعيت‌ترين و شهر سقز بعد از آن دومين شهر پرجمعيت استان مي‌باشد.